>

. NO WIDGETS YET

There are still no widgets here. To add some content please go to the Dashboard and add some Widgets to the Top Sidebar. If you don't need this section just go to Mercina Options and switch off the Top Sidebar.

'

Үнэ тариф

ЦЕГ-ын харъяа Монгол тамга үйлдвэрийн захирлын 2013.04.02-ны өдрийн тушаалаар батлав

МОНГОЛ ТАМГА ТӨҮГ-ЫН ТАМГА ТЭМДГИЙН ЗАХИАЛГА ХҮЛЭЭН АВАХ ҮНЭЛГЭЭ

Нэр төрөл

Атом технологийн тостой

Атом технологийн тосгүй

Лазер технологи буюу улаан резин

Гуулин иштэй

Эвхдэг иштэй

2 өдөр

  6 цаг

2 өдөр

6 цаг

2 өдөр

6 цаг

2 өдөр

6 цаг

Тамга болон дөрвөлжин тэмдэг

42400

54600

45000

58000

-

-

34000

43000

Байгууллагын дугуй тэмдэг

40500

52200

48000

58000

35500

46600

-

-

Санхүү /ижил хэмжээтэй бусад /

37700

48600

40500

47000

32700

40200

32600

40100

Албан бичгийн дардас

35000

43200

-

-

-

-

33500

39000

Бичгийн нүүр, хуулбар үнэн

34100

47400

-

-

-

-

36000

42000

Бусад баталгааны тэмдэг

36700

44600

39000

46000

32700

40200

11000

17000

26500

14000

22000

32000

ФЛЭШ ТЕХНОЛОГИ /Ажлын 3 цаг/                 Trodat бусад иштэй тэмдэг /Ажлын 6 цаг/                       ЛАЦ ЛОМБО /Ажлын 2 өдөр/

Дугуй дөрвөлжин тэмдэг – 60200                           4910 – 27000                        4141 – 52000                                                Лацны тэмдэг – 17000

Санхүү, ижил хэмжээтэй бусад – 48000               4911 – 37000                        Q 43 – 57000                                     Лацны суурь – 7000

Баталгааны тэмдэг /жижиг/ – 40000                    4912 – 40000                        R 40 – 62000                                     Лац суурьтайгаа – 20000

Түлхүүрийн оосортой дардас – 22000                      9412 – 43000                        Хулгана иш – 38000                          Ломбо – 17000

Бал, үзгэн дардас – 72500                                                                                                                                      Ломбоны бахь – 17000

Цэнэглэх:       Атом – 7000                Флэш – 8000                          Лого – 7000